Skip to main content

Een arbeidsconflict is vervelend en stressvol. Zowel voor de werkgever, als voor de werknemer. Regelmatig leidt een arbeidsconflict op Curaçao tot een ziekmelding. Als het conflict escaleert, komt het soms zelfs tot een ontslag. Wat te doen als je geconfronteerd wordt met een arbeidsconflict op Curaçao?

Ziekmelding bij arbeidsconflict

Werknemers die in een arbeidsconflict op Curaçao terecht komen, melden zich vaak ziek. Ze zijn dan niet altijd echt ziek, niet in medische zin althans, maar klachten ervaren ze wel. Het gaat om spanningsklachten, zoals slapeloosheid en hoofdpijn.

Is het als werknemer raadzaam om je ziek te melden? En wat doe je als werkgever als de werknemer zich ziek meldt? Met deze vragen kan CaribeLAW jou helpen.

Schorsing en functiewijzing

Bij een oplopend arbeidsconflict op Curaçao, kan een werkgever grijpen naar het middel van schorsing of non-actiefstelling. Het zijn twee woorden waarmee hetzelfde wordt bedoeld.

Een schorsing is altijd een tijdelijke maatregel en de hoofdregel is dat de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen. De werknemer houdt zich na een schorsing het beste schriftelijk beschikbaar voor werk. Zeker als werknemer is het zaak om je na een schorsing goed juridisch te laten adviseren. Je wilt voorkomen dat de schorsing de voorbode is van zwaardere arbeidsrechtelijke maatregelen.

Een veel voorkomende oorzaak van een arbeidsconflict op Curaçao is disfunctioneren van de werknemer. De werknemer wordt daarmee geconfronteerd en herkent zich er niet in of weigert het disfunctioneren te erkennen. Soms wil de werkgever de functie van de werknemer dan wijzigen. Die mededeling kan op zichzelf dan ook weer een aanleiding voor een arbeidsconflict zijn. Wij helpen jou graag bij vragen over functiewijzigingen.

De vraag of de functie kan worden gewijzigd is juridisch complex. De eerste vraag bij disfunctioneren is: heeft een verbetertraject plaatsgevonden? Zo niet, dan moet dat in beginsel alsnog eerst gebeuren. Wel? Dan kan de functie bij uitblijven van verbetering mogelijk worden gewijzigd. De arbeidsverhouding zal het echter niet ten goede komen…

Ontslag bij arbeidsconflict op Curaçao

Als je het arbeidsconflict op Curaçao niet samen kunt oplossen, komt het vaak tot een ontslag. Meestal wordt dan aan beide kanten een advocaat ingeschakeld voor advies en begeleiding.

Ontbinding door de rechter
Bij ontslag wegens een arbeidsconflict op Curaçao, moet het ontslag worden voorgelegd aan de rechter. De werkgever moet bewijzen dat de arbeidsverhouding verstoord is én dat er geen zicht is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Als de rechter ontbindt, kan hij een ontslagvergoeding toekennen.

Wederzijds goedvinden
Bij een arbeidsconflict op Curaçao zal een werkgever vaak een voorstel aan de werknemer doen om het dienstverband te beëindigen. Vervolgens beginnen de onderhandelingen.

Als partijen het met elkaar eens worden, zetten zij de afspraken in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Het is verstandig de inhoud van de vaststellingsovereenkomst door een advocaat te laten toetsen.

KENNISMAKEN OF VRAGEN?

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig toch?

Of je vult het contactformulier in!

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig!

Of je vult het contactformulier in.

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.