Skip to main content

De proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst is altijd “een ding”. Voor werkgevers is de proeftijd een uitkomst. Voor werknemers is het een schikbeeld. De proeftijd geeft de werkgever een extra mogelijkheid om eens te kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft. De werknemer hoopt op zijn beurt dat hij er ongeschonden doorheen komt.

In feite levert de proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst voor werknemers vooral een extra periode van onzekerheid op. Anderzijds, als zij zich van hun beste kant tonen, is er meestal niets aan de hand. Voor zowel werkgever als werknemer geldt: de proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst maakt het mogelijk om zonder langdurige verplichtingen aan elkaar te “snuffelen”.

Ontslag tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd kan iedereen van de één op de andere dag opzeggen. Opzegtermijnen gelden niet. Opzegverboden, zoals bijvoorbeeld tijdens ziekte, gelden evenmin. Voorafgaande toestemming van de Directeur SAOW is voor het ontslag niet nodig. Het ontslag kan in beginsel ook niet worden aangevochten.

Alleen als duidelijk misbruik wordt gemaakt van de proeftijd, maakt de werknemer een kans bij de rechter. Dat kan zo zijn als sprake is van discriminatie. Helaas is dat vaak wel lastig te bewijzen… De proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst biedt dus behoorlijk wat vrijheden.

Geldigheid van de proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst

Een proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst is alleen geldig als die schriftelijk is vastgelegd. Verder mag de proeftijd nooit langer dan 2 maanden duren. Voor werkgever en werknemer moet bovendien dezelfde proeftijd gelden. Het is dus niet mogelijk om voor de werkgever een proeftijd van 2 maanden af te spreken en voor de werknemer 1 maand.

Het is wel mogelijk om tussen dezelfde partijen 2x een proeftijd af te spreken. Als bijvoorbeeld 1 maand werd afgesproken, maar dat blijkt te kort, dan kunnen partijen afspreken dat de proeftijd met nog 1 maand wordt verlengd (art. 7A:1615n lid 1 BW). Daar moet iedereen het dan wel mee eens zijn.

Nieuwe arbeidsovereenkomst, nieuwe proeftijd?

Is het dan ook mogelijk om een proeftijd af te spreken als de eerste arbeidsovereenkomst is geëindigd en een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan? Nee. In beginsel is dat door de Hoge Raad verboden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een nieuwe proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst toegestaan.

Alleen als de werknemer een andere functie/takenpakket krijgt, is een nieuwe proeftijd mogelijk. Maar dan moeten wel duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van die werknemer worden verwacht. In dat geval is de nieuwe proeftijd ook logisch. Zo kan worden onderzocht of de werknemer de nieuwe werkzaamheden wel aan kan. Een voorbeeld van een zaak waarin een proeftijd was toegestaan in een opvolgende arbeidsovereenkomst vind je hier.

Nieuws - CaribeLAW employment law curaçao
Nieuws - CaribeLAW employment law curaçao

Proeftijd ongeldig, toch ontslag?

Als de werknemer wordt ontslagen en de proeftijd was niet geldig of al voorbij, dan kan de Curaçaose werknemer het ontslag aanvechten. De werknemer kan kiezen:

  • hij kan de ongeldigheid van de proeftijd inroepen en loondoorbetaling eisen. De arbeidsovereenkomst blijft dan bestaan;
  • ofwel de werknemer legt zich neer bij het ontslag en vraagt alleen een schadevergoeding.

De proeftijd in Nederland

De proeftijd in de Curaçaose arbeidsovereenkomst kent niet veel ingewikkelde eisen. In Nederland bestaan sinds een aantal jaren strengere regels voor de proeftijd (art. 7:652 BW). Regels die ook een stuk ingewikkelder zijn.

Zo mag een proeftijd alleen worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden + 1 dag. Verder mag een proeftijd maximaal 1 maand duren in arbeidsovereenkomsten voor korter dan 2 jaren. Is sprake van een langere arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd, dan mag de proeftijd 2 maanden duren. Net als in Curaçao.

Advies nodig?

Vragen over de proeftijd? Neem gerust vrijblijvend contact op voor advies of maak een afspraak.

KENNISMAKEN OF VRAGEN?

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig toch?

Of je vult het contactformulier in!

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig!

Of je vult het contactformulier in.

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.