Skip to main content

In de arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsbeding op Curaçao heel gebruikelijk. De vraag is dan altijd: wat mag wel en wat mag niet? Vaak is sprake van een grijs gebied. Steeds vaker ontstaat hierover discussie, vooral als gevolg van de digitale wereld waarin we leven. Zo komt het regelmatig voor dat werknemers werkdocumenten naar zichzelf mailen. Ook worden steeds vaker gegevens geüpload naar een externe omgeving, zoals een persoonlijke Dropbox.

Bedrijfsgegevens delen met privé

Er worden veel gegevens gedeeld met privé. Meestal gebeurt dat omdat de werknemer onraad voelt aankomen en hij bewijs wil veiligstellen. Werknemers willen zich dan indekken met een eigen ‘dossier’. Het komt ook voor dat werknemers de gegevens willen gebruiken in de toekomst. Bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever of tijdens een loopbaan als zelfstandig ondernemer.

Werknemers realiseren zich daarbij meestal niet dat zij hiermee hun geheimhoudingsbeding op Curaçao kunnen schenden en straks misschien een advocaat nodig hebben…

Uploaden informatie naar privé = schending geheimhoudingsbeding op Curaçao?

In een recente uitspraak van de rechter maakte een werknemer het wel erg bond. De werknemer vond het een goed idee om 791 documenten naar zijn persoonlijke Dropbox te uploaden. In de procedure bleek dat 220 van die documenten bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. De werknemer had dit gedaan, nadat zijn ontslag werd aangekondigd. Waarom is niet helemaal duidelijk.

De werkgever ontdekte het ‘lek’ en gaf de werknemer ontslag op staande voet. Werknemer vocht het ontslag aan bij de rechter, maar had geen succes. De rechter vond het ontslag op staande voet terecht. Een streng data beleid van deze werkgever gaf daarbij de doorslag. Het was werknemers verboden om kopieën te maken van data en om die te delen met zichzelf. Dit beleid was voor iedereen duidelijk en werd regelmatig onder de aandacht gebracht. Dat de werknemer toch besloot om documenten te uploaden, kwam hem dan ook duur te staan.

De werknemer was zijn baan dus kwijt, maar de werkgever vond dat niet genoeg. De werkgever eiste dat de werknemer ook nog een boete zou betalen. Volgens de werkgever had hij namelijk in strijd met zijn geheimhoudingsbeding gehandeld.

De rechter moest dus beoordelen of het uploaden van bedrijfsgevoelige informatie naar privé een schending oplevert van het geheimhoudingsbeding. Welnu, de rechter vond dat geen sprake was van een dergelijke schending. De werknemer had de geüploade documenten namelijk niet met anderen (derden) gedeeld. De gegevens waren dus niet openbaar gemaakt en de werkgever was niet benadeeld. Dit geheimhoudingsbeding op Curaçao was dus niet geschonden.

geheimhoudingsbeding advocaat curaçao

Geheimhouding en ontslag, houd hier rekening mee...

Deze uitspraak leert ons een hoop. Niet alleen over het geheimhoudingsbeding op Curaçao, maar ook over het risico van een ontslag op staande voet.

In de eerste plaats geldt dat werkgevers er goed aan doen om een duidelijk beleid op te stellen over het gebruik van bedrijfsinformatie. Zo’n beleid helpt werkgevers in procedures als deze. Hetzelfde geldt voor beleid op het gebied van social media gebruik en alcohol- en druggebruik. Een goed Personeelshandboek is dus goud waard. Het verlaagt de drempel tot het geven van een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Omgekeerd geldt dat werknemers extra moeten opletten als sprake is van zo’n duidelijk en streng beleid. Ongewenst gedrag kan zonder beleid misschien nog net door de beugel, maar met zo’n beleid niet.

Het geheimhoudingsbeding op Curaçao wordt echter niet altijd geschonden bij het “verplaatsen” van vertrouwelijke informatie. In elk geval niet, zo lang informatie niet met anderen worden gedeeld. Gebeurt dat wel, dan is de boete die daarop staat meestal flink. Oppassen dus.

KENNISMAKEN OF VRAGEN?

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig toch?

Of je vult het contactformulier in!

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig!

Of je vult het contactformulier in.

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.