Skip to main content

Het griepseizoen is alweer even in volle gang. Misschien ben jij ook wel geveld door de griep. De kans is groot dat je dan even niet kunt werken. Heb je nu eigenlijk recht op loon tijdens ziekte op Curaçao? En zo ja, hoeveel en hoe lang precies?

Melden bij de SVB

Meld je op de eerste ziektedag online bij de SVB. Doe dit tussen 05:00 uur en 10:00 uur in de ochtend. Wie op de vierde dag nog steeds ziek is, moet zich opnieuw online melden. Te laat melden leidt mogelijk tot verlies van het jouw recht op loon tijdens ziekte op Curaçao.

De SVB neemt op de vierde dag telefonisch contact op. Of je arbeidsongeschikt bent, wordt door een geneeskundige van de SVB bepaald.

Recht op loon tijdens ziekte op Curaçao

Volgens de wet heeft de werknemer die niet werkt, geen recht op loon (‘geen arbeid, geen loon’). Hierop zijn een paar uitzondering gemaakt. In de wet staat o.a. dat de werknemer die door ziekte niet kan werken, gedurende ‘betrekkelijk korte tijd’ zijn recht op 100% van zijn loon behoud. Hoe lang of kort die ‘betrekkelijk korte tijd’ is, vertelt de wet ons niet. Dat is niet erg handig, want ook de rechtspraak geeft geen duidelijk antwoord. Meestal heb je tussen de 4 weken en 3 maanden recht op loon tijdens ziekte op Curaçao.

Rechters stellen vast hoe lang de werknemer recht heeft op loon. Daarbij houden zij rekening met alle omstandigheden van het geval. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn: de lengte van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de thuissituatie van de werknemer (kostwinner of niet?).

Werkgevers en werknemers weten met dit wettelijk systeem vaak niet waar zij aan toe zijn. Om onzekerheid te voorkomen, wordt regelmatig schriftelijk vastgelegd hoe lang de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte. Daarbij kan ook worden afgesproken dat slechts 80% van het loon wordt doorbetaald (i.p.v. 100%). Minder dan 80% is niet toegestaan.

Let op: dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd, want anders moet de werkgever gewoon 100% doorbetalen. Kijk dit dus altijd goed na in de arbeidsovereenkomst of bijv. een CAO.

Ziekmelden bij SVB
Arbeidsongeschiktheid Curaçao

Ziekengeld vanaf de vierde ziektedag

Artikel 5 van de Landsverordening Ziekteverzekering bepaalt dat de werknemer recht heeft op ziekengeld. Dat recht heeft hij vanaf de derde dag na de ziekmelding. Soms al eerder, namelijk als de werknemer na de derde dag nog steeds ziek is. Ofwel als sprake is van een ziekenhuisopname.

De werkgever moet die eerste twee dagen wel het loon doorbetalen, maar ook daarvan kan worden afgeweken.

Betaalt de werkgever niet, dan kan bij de rechter achterstallig loon worden geclaimd, plus rente en een soort boete (tot wel 50%!). Trek dus tijdig aan de bel.

Wil je verder lezen? Kijk even op de website van de SVB. Kom je er niet uit en heb je advies nodig? Maak dan gerust een afspraak.

KENNISMAKEN OF VRAGEN?

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig toch?

Of je vult het contactformulier in!

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.

Contact

Wil je gewoon even contact met CaribeLAW?
Dan kun je bellen, mailen en whatsappen. Handig!

Of je vult het contactformulier in.

Afspraak maken

Kun je niet langer wachten en wil je meteen een afspraak?
Maak dan gebruik van onze online afspraak planner.

Makkelijk, snel en overzichtelijk.